องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 


ได้จัดทำโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมีวัตถุประสงค์ พื่อเปนการน้อมนำรำลึกในพระมหากุณาธิคุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป