องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


งานมรดกโลกบ้านเชียง


ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของชาวอำเภอหนองหาน ร่วมกับอำเภอหนองหานและส่วนราชการอื่นๆ ในงาน  เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งย่างเข้าปีที่ 29 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางหนึ่ง
2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04