องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตน


            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้รับความรู้ คำแนะนำ การดูแล เฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน