องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน


          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อเป็นการช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์ ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ