องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล


ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานร่วมกับอำเภอหนองหาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน  ได้มีการประชุมกำหนดดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562