องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


การจัดเก็บป้ายที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกต้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้การดำเนินการรื้อถอน ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้าย การจัดเก็บป้ายที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างองค์ประกอบของความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04