องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


การจัดเก็บป้ายที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกต้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้การดำเนินการรื้อถอน ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้าย การจัดเก็บป้ายที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างองค์ประกอบของความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่