องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองหาน


  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองหาน ตามโครงการฝึกอบรม และนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน ยกระดับศักยภาพงานบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2022-05-27
2022-04-27
2022-04-21
2022-04-04
2022-03-25
2022-03-16
2022-03-16
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-25