องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้เห็นความชอบยกเลิกเป็นเจ้าภาพหลักกลุ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 3


วันที่ 20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกเป็นเจ้าภาพหลักกลุ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน พร้อมทั้งเสนอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพหลัก กลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster)กลุ่มที่ ๓ ใหม่

2022-05-27
2022-04-27
2022-04-21
2022-04-04
2022-03-25
2022-03-16
2022-03-16
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-25