องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


การประชุมการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมกลุ่มเจ้าภาพ Cluster กลุ่มที่3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี


การประชุมการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมกลุ่มเจ้าภาพ Cluster กลุ่มที่3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบปัญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ กลุ่นพื้นที่ Cluster ที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

2022-05-27
2022-04-27
2022-04-21
2022-04-04
2022-03-25
2022-03-16
2022-03-16
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-25