องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


การประชุมการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมกลุ่มเจ้าภาพ Cluster กลุ่มที่3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี


การประชุมการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมกลุ่มเจ้าภาพ Cluster กลุ่มที่3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบปัญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ กลุ่นพื้นที่ Cluster ที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

2023-01-22
2023-01-16
2022-11-03
2022-10-11
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-05
2022-08-05
2022-05-27
2022-04-27