องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิก การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเจ้าภาพกลุ่มพื้นที่ (Cluster) กลุ่มที่3


วันที่ 24 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิก การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเจ้าภาพกลุ่มพื้นที่ (Cluster) กลุ่มที่3 โดยเชิญตัวแทนประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน หมู่ 1 - 19 เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

 

2022-05-27
2022-04-27
2022-04-21
2022-04-04
2022-03-25
2022-03-16
2022-03-16
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-25