องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 3 (S) จังหวัดอุดรธานี


พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  กลุ่มที่ 3 (S) จังหวัดอุดรธานี  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  กับ  เทศบาลตำบลหนองหาน, เทศบาลตำบลบ้านเชียง เทศบาลตำบลหนองเม็ก,  เทศบาลตำบลหนองไผ่,  เทศบาลตำบลโคกสูง,  เทศบาลตำบลผักตบ,  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง,  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก,  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา,  องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู,  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง,  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม,  องค์การบริหารบ้านยา,  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  และองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า  ในวันที่  27  เมษายน พ.ศ.2561  ณ โรงแรมหนองหานแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี