องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก แม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถ


ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก แม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยยังอยู่สูง รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญ ซึ่งต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ  และตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวความคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  โดยจะคุมเข้ม ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2561  เพื่อดูแลความปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  ด้วยช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆปี จะมีวันหยุดติดต่อกันเป็นจำนวนหลายวัน ทำให้มีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ
770 Capital отзывы клиентов о Брокере в Google услуга раскрутки сайтов
cbd oil
770capital
maximarkets отзывыดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสีย และมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งให้เคารพกฎหมายจราจร จึงต้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งเส้นทางการจราจร จุดพักการใช้รถต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนัก และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561