องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 9 [ 4 ม.ค. 2559 ]244
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 10 [ 4 ม.ค. 2559 ]230
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 11 [ 4 ม.ค. 2559 ]225
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 12 [ 4 ม.ค. 2559 ]230
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 13 [ 4 ม.ค. 2559 ]235
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 14 [ 4 ม.ค. 2559 ]232
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 15 [ 4 ม.ค. 2559 ]236
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 16 [ 4 ม.ค. 2559 ]241
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรือง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 หมู่ที่ 17 [ 4 ม.ค. 2559 ]224
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริาหรส่วนตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์/และกรอกรายการลงในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้า [ 24 ธ.ค. 2558 ]237
 
|1|2|3|4หน้า 5|6