องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]40
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]38
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]39
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]40
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]39
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]40
7 ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]41
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]38
9 แนบท้ายประกาศประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563(2563-4) [ 6 ต.ค. 2563 ]29
10 แนบท้ายประกาศประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563(2563-4) [ 6 ต.ค. 2563 ]27
11 แนบท้ายประกาศประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายนพ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563(2563-3) [ 3 ก.ค. 2563 ]29
12 แนบท้ายประกาศประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563(2563-3) [ 3 ก.ค. 2563 ]26
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]57
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]65
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]55
16 แนบท้ายประกาศประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563(2563 -2) [ 3 เม.ย. 2563 ]26
17 แนบท้ายประกาศประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563(2563-2) [ 3 เม.ย. 2563 ]32
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]61
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]132
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]54
 
หน้า 1|2|3