องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2561 ]74
2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]71
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]54
4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศงบแสดงฐานะการเงินประปีงบประมาณ 2560 และประกาศเรื่อง จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]186
5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]54
 
|1หน้า 2