องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]10
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]10
3 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.62-มี.ค.63งบประมาณประจำปี-2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]14
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2563 ]11
5 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]14
6 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนเม.ย.-ก.ย.62ปงบประมาณประจำปี-2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]11
7 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]638
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 [ 25 มิ.ย. 2562 ]11
9 รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2562 ]104
10 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]105
11 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.61-มี.ค.62งบประมาณประจำปี-2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]11
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]115
13 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]111
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2561 ]124
15 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]103
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2561 ]104
17 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 4 (รอบ 6 เดือน) [ 8 ต.ค. 2561 ]113
18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2561 ]100
19 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2561 ]89
20 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]82
 
หน้า 1|2