องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 21 มิ.ย. 2565 ]85
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]201
3 ทดสอบ [ 30 เม.ย. 2564 ]219
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]182
5 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]282
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี [ 29 ต.ค. 2562 ]346
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]282
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน เมษายน-กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]338
9 การจัดชื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]303
10 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม - มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]316
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]254
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเป็นผิวถนน ค.ส.ล. สายทางแยกถนนอุดรฯ-สกลญ บ้านดงโพนยอ หมู่ 8 ต.หนองหาน [ 8 เม.ย. 2562 ]204
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่องแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]203
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 2 ธ.ค. 2561 ]213
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศพด.โสกหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]193
16 รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]271
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]439
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ.เชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]335
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]360
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการขุดลอกลำห้วยดาน ม.12และห้วยยาง ม.17 ต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]416
 
หน้า 1|2