องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]40
2 ทดสอบ [ 30 เม.ย. 2564 ]48
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]22
4 แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]94
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี [ 29 ต.ค. 2562 ]141
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]79
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน เมษายน-กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]175
8 การจัดชื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]149
9 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม - มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]137
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]67
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเป็นผิวถนน ค.ส.ล. สายทางแยกถนนอุดรฯ-สกลญ บ้านดงโพนยอ หมู่ 8 ต.หนองหาน [ 8 เม.ย. 2562 ]59
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่องแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]57
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 2 ธ.ค. 2561 ]65
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศพด.โสกหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]51
15 รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]127
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]283
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ.เชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]179
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]177
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการขุดลอกลำห้วยดาน ม.12และห้วยยาง ม.17 ต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]259
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ม.7 ต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ2561 [ 29 ม.ค. 2561 ]135
 
หน้า 1|2