วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ ม.9 บ่อขยะ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
เหมาอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
25  ก.ค. 2561
ซื้อพันธ์ปลา ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รับแรงดึง 0.600.58 ม. พร้อมฝารางสำเร็จรูป สองข้างทางเข้าวัดธาตุดูกัว ม.15 บ้านเชียงงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำยากำจัดฆ่าแมลงบ่อบำบัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง