วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ ( DLTV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงาน ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ระดับ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหัวเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง