วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกจากถนนคสล. ม.11- คุ้มดงสระพัง หมู่ที่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโสกหมู - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นผิวถนน คสล. (สายทางบ้านหนองงิ้ว - บ้านยาง) หมู่ที่ 1 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นผิวถนน คศล. (สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 - บ้านโพนยอ) หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ. อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง