วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างตามโครงการซ่อมแซมคันคู ลำด้วยดานหมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารเเละเครื่องดื่มตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ขก-2578 อุดรธานี จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าห่มกันหนาวตามโครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง