วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการ ตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา เฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างขุด กลบเกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างดำเนินการขุด กลบ เกลี่ย บ่อขยะ หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง