วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารเเละเครื่องดื่มตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ขก-2578 อุดรธานี จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าห่มกันหนาวตามโครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารเเละเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำปฎิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง