วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยยาง ม.5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปรับแรงดึง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างอาหารประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างถางป่าขุดตอลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง