วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
ซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
10  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายคำสั่งให้หยุดการขุดหรือถมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างลงลูกรังว่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสระพังทอง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านพระธาตุสร้างแข้ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าชิ้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างขุด กลบ เกลี่ย ขยะ บ่อขยะ อบต.หนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง