วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้ว ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อขยะมูลฝอยแบบยางรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง