วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาการจัดเลี้ยงอาหารรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง