วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างดำเนินการบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์หลังคาสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-6557 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 84-3005 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-7050 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง