วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ซื้อพันธ์กล้าไม้ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อพันธ์กล้าไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรรถแบคโฮ ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นตา ตามโครงการ ตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อเจลล้างมือแอกอฮอร์ตามโครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง