วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาอาหารตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเต๊นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างขุดบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินถนน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมูที่ 10 บ้านหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง