วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน ขก 2578 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง