วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงท้องถิ่น อด.173-004 หมู่ที่18 ไปบ่อขยะอบต.หนองหานหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถเชฟ ๔ ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อพันธ์ุไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟาสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง