วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างตรวจคัดกรองเพื่อตัดแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (๘๓-๘๘๔๘ อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ผู้อำนวยการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านยาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ อาคารสำนักงานหลังใหม่เพื่อใช้เป็นห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง