องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั้่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั้่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2560