วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 บ้านหนองงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างจ้างลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงงาม ม. 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง