วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
จ้างขุดลอกหนองบักตู้ หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะประชุม วัสดุทำจากไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยดาน หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
เช่าจ้างเหมาพาหนะตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหาตามโครงการฝึกอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อของที่ระลึก วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อเติมผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง