วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างลงลูกรังว่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสระพังทอง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านพระธาตุสร้างแข้ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าชิ้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างขุด กลบ เกลี่ย ขยะ บ่อขยะ อบต.หนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกร่องเปลือย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง