วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ. อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถตู้โดยสารหลังคาสูง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 5786 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างขอเสนอความต้องการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดถอุปกรณ์ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบ่อ - หนองฝาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง