วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดถอุปกรณ์ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบ่อ - หนองฝาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและขาด หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดป่าสามัคคีคณารักษ์ หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง