วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อผงเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ.หนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ.หัวเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการ ตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา เฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างขุด กลบเกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง