วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-6557 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 84-3005 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-7050 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาการจัดเลี้ยงอาหารรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง