วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อของที่ระลึก และวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างขุด กลบ เกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ยางมะตอยสำเร็จรูป
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหัวเชียง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง