องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตรองเท้าหนังบ้านโพนยอ

 ที่อยู่ 125 หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ ถนนอุดร-สกลฯ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 เบอร์โทรติดต่อ 086-2262939 จำหน่ายรองเท้าหนังสุภาพบุรุษ และรองเท้าสุภาพสตรี