องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)


สำนักงานประมงอำเภอหนองหาน ได้รับการประสานงานการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) จำนวน 1,000,000  ตัว  ในวันที่  11  เมษายน พ.ศ.2561  เวลา  11.00 น.  ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองบ่อ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี